úterý 7. dubna 2015

VE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU - LEV...

pokračování.

JAKÝ JSI OD PŘÍRODY

Jsi jako slunce a přirozeně vyzařuješ. Jsi sebejistý, přitahuješ ostatní, máš určitý sklon k přepínání sil, máš rád nezávislost, žiješ svůj život energicky, jsi hrdý, nejspíš si myslíš, že nemáš žádné slabiny, je ti zatěžko vcítit se do pocitů druhých, rád něco podnikáš, vyžaduješ velkou míru svobody a nenecháš se snadno omezit, tvá přehnaná činorodost může být jen zástěrkou strachu ze smrti, pro citlivé lidi jsi možná příliš hřmotný a hlomozný, někdy se až příliš zabýváš sám sebou, máš velký strach z porážek, nejsi moc dobrý znalec lidí, neboť jen stěží dokážeš posoudit a ocenit toho, kdo není stejný jako ty - vždyť se považuješ za míru všech věcí, máš sklon k přehánění, máš velké představy o tom, cos dostal do vínku, pocit bezmoci je pro tebe nepříjemný, rád udílíš rozkazy, žiješ cele tady a teď.

Uff, tak to je ale výčet vlastností. Poctivě musím říct, že v něčem souhlasím, některé rysy vidím na svém vnukovi Lvíčkovi, některé vyjmenované vlastnosti si myslím nemám. Ale tak to bývá. Možná by moji blízcí řekli něco jiného :o)).

CO TĚ ČINÍ ŠŤASTNÝM

Světlo a jas tě těší, neboť jsi dítětem slunce. Všude, kde se život otevírá novým možnostem, kde se prosazuje tvořivost a svět dostává důstojnou podobu, všude tam jsi doma.
Jsi šťastný, když druzí o tobě vědí a hřejí se ve tvé záři. Rád sdílíš své štěstí s ostatními. Jsi ve svém živlu, když z tebe tryská mocný a bohatý život. Žiješ pro tvorbu. Ne proto, abys vykonal to či ono, ale proto, že tvým štěstím je dávat vznik životu a utvářet jej. A jsi rád, když druzí oceňují, že se pouštíš do hry a nebojíš se možné porážky. Jsi šťastný, když se ti daří být nám vzorem, abychom ani my nevěšeli hlavy a nenaříkali nad rozlitým mlékem.
Neznáš nic krásnějšího, než když se ti podaří někoho získat na svou stranu a roznítit v něm jasné světlo.

Souhlasím, takhle se opravdu cítím...

KDYŽ JE TI TĚŽKO

Může se stát, že zjistíš, jak málo jsi vlastně velkomyslný - méně než by sis sám přál. Jsi jaksi menší, a nevíš, kde se to vzalo. Nejsi však ještě tak zralý, jak sis myslel.
Vždy předpokládáš, že ostatní jsou stejně přímí jako ty. Stane-li se pak, že tě někdo oklame nebo zradí, nechceš s takovým člověkem nic mít.
Je pro tebe důležité dělat dobrý dojem na druhé. Může se ti stát, že se začneš až příliš předvádět a zapomeneš pracovat na svém nitru. Je třeba, aby nitro a vnějšek spolu ladily, abys pro záměrné vytváření dojmu velikosti a vyspělosti nezapomněl na své vnitřní světlo.

Pokud mne někdo zradí, zklame - je velice těžké pro mne odpustit, neumím ten pocit ze svého nitra vytěsnit a nikdy už neuvěřím...

V ČEM JE TVÁ CESTA JEDINEČNÁ

Jsi živoucím ztělesněním síly. Jsi na cestě k sebeuskutečnění. Setkala se v tobě ušlechtilost s velkolepostí, odvážnost se srdečností a přímostí. Tvá cesta je cestou světla. Všechno chceš dokázat co nejlépe. Jsi jakoby střediskem síly - ta ovšem není určena pro tebe samotného. To, čeho se ti dostalo, není jen pro tebe, má to skrze tebe sloužit všem. Jako by se v tobě soustředila síla univerza, aby předvedla své možnosti. S tebou je svět o něco světlejší a teplejší. Tvůj vlastní život je příkladem pro ostatní : učí důstojnosti. Na tobě je viditelné to slunce, které všichni neseme ve svých srdcích. Ale teprve tehdy, až překonáš prvotní formy důstojnosti a dospěješ k tomu, co dosud možná jen temně tušíš, teprve tehdy se vydáš zralým způsobem po své cestě.

Myslím si, že je to pár let zpět, co těmto větám jsem začala rozumět...  

VELKÁ VÝZVA

Musíš dokázat proměnit svou panovačnost ve skutečnou důstojnost. Role, které podle svého mínění musíš hrát, zaměňuješ často se skutečností. Věříš svým vlastním hereckým výstupům. To je ovšem málo pro člověka kráčejícího po cestě síly. Je to nehodno tvé cesty i tebe sama.
Důstojnost není styl, póza ani nic podobného, je to vnitřní skutečnost, která z tebe vyzařuje i bez dramatických scén a naučených gest. To je způsob, jímž v sebe musíš věřit. Musíš najít cestu do svého nitra, chceš-li dobře jít svou cestou vnější. Když se nevžiješ do své vnitřní důstojnosti, bude se ti propast mezi vnějším a vnitřním světem stále prohlubovat. Místo abys byl opravdovým vůdcem, budeš chtít být panovníkem a možná i svůdcem. Pak budeš nemocný svou životní lží, a jiným budeš činit výčitky, místo abys zpytoval sám sebe. Cestu z téhle úzkosti nalezneš, až budeš s to jít do sebe, naslouchat druhým, brát je tak vážně jako sebe a třeba i nechat se jimi vést.
Štěstí a odříkání jsou na tvé cestě docela blízko sebe.

Stále se budu učit...

MĚJ SE NA POZORU

Neužívej svého vyzařování k manipulaci s lidmi. Tobě je sice těžké odporovat, ale ty potřebuješ slyšet kritiku, abys nezašel na obdiv mnohých. Nezaměňuj svou vnitřní skutečnost s tím, co ti o tobě říkají druzí. Nejsi jen to, co na tobě spatřují ve svém obdivném nadšení. Střez se zdání! Skutečnost je to, co přichází z hlubin v tobě.
Méně žádej a více dávej. Jen to, čeho se dokážeš vzdát, máš skutečně. Dar je to, co pro tebe mají tví moudří přátelé. Na zralejší rovině, na niž vstupuješ, už nemůžeš žít jen z obdivu, který ti lidé prokazují. Tvá síla je ohrožena vždy, když ji používáš jen pro vlastní účely. Součástí tvé důstojnosti je nehledět jen na sebe.

Ráda obdarovávám...

ZRALÁ PODOBA TVÉ CESTY

V půli tvého života nadejde chvíle, kdy buď vyspěješ a uzraješ, nebo se staneš pouhou karikaturou svého poslání. Budeš-li nadále lpět na moci, sám jí budeš zničen. Neodvážíš-li se kroku ke zralosti, budeš stále více jen rozkazovačným chlubilem, jemuž se každý raději vyhne. Budeš se učit neulpívat na svém vyjímečném postavení. I nadále můžeš stavět na odiv své schopnosti, ale věz, že schopnosti druhých jsou právě tak důležité. Potřebuješ, abys spatřil celek. Staň se opravdovou součástí společnosti, celku.
Je na čase přiznat, že vrháš stín. Mnoho záře znamená mnoho stínu. Oslepuje tě tvé vlastní světlo a ty nevidíš své temné stránky. Dobrou službu pro tebe vykonávají dobří přátelé, když tě na tvé stíny upozorňují. Dříve na tobě a tvé velkomyslnosti záviseli ti, kdož tě obdivovali. Teď závisíš ty na jejich názoru. Stáváš se jedním z mnoha : bratrem, sestrou, přítelem. Sám teď cítíš obdiv k ostatním na jejich cestách, vedoucích dále a výše, než jsi kdy tušil. 
Už víš, že také oni mají svou důstojnost.

Doufám, že má cesta je již v tom bodě, kdy zraji...

DARY TVÉ CESTY

Tvůj život se vyznačuje překypující plností. Tu jsi obklopen lidmi, které přitahuješ, jinde jsi přímo centrem dění, svět ti mnohokrát ležel u nohou. Díky své důstojnosti jsi objevil hodnotu všech těch mnoha lidí, kteří činí tvůj život pestrým a zajímavým.
Síla tě mnohokrát dovedla ke slabosti, a tak už víš, že obojí patří k sobě tak nerozlučně jako perly na náhrdelníku.
Každý úspěch i každá porážka ti ukazovaly cestu k tajemstvím života, které jsi vždy toužil objevit.
A tak jsi ve světle, lehkosti a tíži vždy znovu nalezl vlastní horoucí srdce.
Tvá cesta ti dala odvahu nejen k tomu, abys dokázal mít obdivovatele, ale aby sám obdivoval druhé, abys je zval ke společné pouti. Tisíci barvami mají všichni vzájemně ozařovat své cesty.

Jsem ráda, že má cesta není osamělá...

PŘEKONEJ SEBE SAMA

Tvé vystupování bylo často nápadné. S tebou přicházela sluneční záře, rozeznívala se hudba duše. Mistrovsky jsi vždy dokázal přitáhnout pohledy všech. Teď ti však nastává život jemných tónů a lehkého kroku. Tvá záře tě dřív oddělovala od těch, jež nyní nalézáš, jimž chceš být pravým bratrem. Jsi lev, objímající se s myší, král, který sestoupil z trůnu a vydal se mezi lid. Jsi jedním z mnoha, a přece jsi pln darů, jež ti dal život. Objevil jsi, že důstojnost je milostivá, a nelpíš už na sobě samém natolik, že by nikdo druhý neměl místo ve tvém srdci. Dosud jsi byl obdivován, nyní ctíš a uctíváš. Jestliže jsi dříve co nejjasněji zářil, nyní často svou záři zadržíš a necháváš planout světlo vnitřní. A to je teprve počátek.
Buď otevřen všemu, co může přijít.

Mami, tati děkuji...  

                   
 LVICE :o)Našla jsem druh vyrovnanosti,
když už se zdálo důležité,
zda mě někdo má rád nebo ne -
mnohem důležitější pro mne bylo, 
abych milovala já.
Nalezení této cesty vám obrátí
celý život naruby;
žití se stane
aktem dávání.

Beverly Sills 

 

4 komentáře:

 1. Asi se to tak doslova brát nedá .... děti mám dva lvíky, a jsou naprosto rozdílní.-))

  OdpovědětVymazat
 2. Ajko každý si musí vybrat to své, že? Občas něco i sedí. Ála

  OdpovědětVymazat
 3. Mám bratra lva:o), ale ani tak nebudu komentovat znamení, jako tvé fotky, na kterých ti to moc sluší:o)..Alenko, měj se moc krásně...Inka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až se červenám ;-) , děkuji Inko, jsi moc hodná.

   Vymazat

Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali.
Vážím si toho a jsem za to ráda.
Ála