neděle 29. března 2015

VE ZNAMENÍ LVA...

jsem se narodila.


Baví mne si číst o charakteristikách znamení zvěrokruhu.
Jednou jsem dostala od kamarádky malou knížečku z nakladatelství Vyšehrad o mém znamení.

...Každý z nás ve své jedinečnosti má svou vlastní cestu. Rozdělení na dvanáct cest existuje v různých podobách již dlouho. Popis těchto cest je ovlivněn též kulturou a dobou. Vždy se jedná o nás a náš specifický přístup k životu. Starobylá moudrost atrologie popisuje energie působící v našem životě. Celý náš život se učíme tyto energie odhalovat, zacházet s nimi a dávat jim za pravdu.
Každý člověk se pokouší porozumět sobě samému, svým cílům, zdroji vnitřních sil, svým silným i slabým stránkám. 
Nikdo nežije jen jednu cestu. Každý z nás v sobě nese prvky všech a určitě stojí za to porozumět také cestám ostatním, a tak zakusit cestu i svého partnera, přátel, členů rodiny. Čím více těmto cestám porozumíme, tím lépe spolu dokážeme vycházet...

LEV
 
Cesta síly.

...Jsou mezi námi přirození vůdcové, lidé, k nimž všichni upírají své zraky, má-li dojít k nějakému závažnému rozhodnutí. Vyzařuje z nich schopnost a síla. Lidé jsou s nimi rádi a užívají jejich síly a jejich vůdcovských schopností. Člověk na této cestě je jako lev, král zvířat. Budí respekt a vždy se stává středem společnosti. Díky němu si ostatní uvědomují vlastní sílu....

Tato charakteristika mne příliš nevystihuje, neboť vůbec nejsem ráda středem pozornosti, neumím bavit společnost, jsem raději posluchač.

Cíl cesty.

...Cesta síly je cestou důstojnosti. Dary této cesty jsou velkorysé. Je to přitakání životu a jeho stálá oslava.
Stále znovu tě překvapuje, čeho se ti dostalo. Divíš se, co všechno jsi dostal do vínku. Začínáš věřit v zázraky. Skrze tebe má být zjeveno, že život člověka je pln důstojnosti, že nikdo nesmí být urážen a ponižován, že člověk může žít ušlechtile a šťastně. Činíš svět kolem sebe šťastným tím, že všichni vidí, s jako opravdovostí k sobě přistupuješ. Neseš hlavu zpříma a objevuješ v sobě skryté poklady, toužící se projevit. Kudy kráčíš, zanecháváš ponětí, že něco má smysl. Díky tobě se otevírají cesty jiných. V tvé blízkosti se lidé učít tomu, co upadlo v zapomnění. Na konci zjistíš, že ona důstojnost nevychází z tebe, ale prozařuje tebou...

Když se tak zamyslím, tak je pravdou, že nesnáším když je někdo ponižován a urážen. Život mám hodně ráda a jsem šťastná, když mí blízcí jsou šťastní.


Co vnímáš.

...Vnímáš, že jsi v samém centru života, a víš, že život je nádherný. Nechtěl bys být nikde jinde než právě teď na této Zemi v této podobě. Život pro tebe znamená stát před aktem stvoření. Ty vyvoláváš život v život. Žiješ vědomě, znáš se a věříš si. Občas si sám všimneš, jak opomíjíš temné stránky života, protože by zpochybnily tvůj obraz světa. Ale s tím se naučíš zacházet. Jsi umělec života. Pro vlastní štěstí jsi s to udělat mnoho. Chceš, aby se stalo skutečností to, co cítíš a po čem toužíš. Jsi tvůrce. Nejsi se sebou samým v rozporu. Nic tě nerozhází. Tvůj život proudí přímo z centra tvé bytosti a ty cítíš, že pro to tě lidé milují...

Hm, tak to je docela pravda.

Energie, z níž čerpáš.

...Vyzařuješ podobně jako Slunce, jež nás oblažuje světlem a teplem. Tvá síla se rozmnožuje tvým životem. Z toho co jsi dosud měl, se stává vždy více. Leckdo z tvých kritiků si myslí, že se ti všeho dostalo jen tak. Ty sám ale víš, že to tak není. Pro uskutečnění svých představ jsi ochoten něco vykonat, něco obětovat. A právě vynaložením síly tvá síla dále roste. Výkonem získáváš energii. Tvým posláním je být vůdcem. K tomu tě život vybavil dostatečnou silou. Stále znovu cítíš, jak tě život volá. Je to volání vycházející přímo z tebe a přesvědčující tě, abych dobrodružství zvané život prožíval, vychutnával, zhodnocoval a utvářel. Zajištění zevnějšku nepotřebuješ. Je v tobě skryta veliká síla...

Tak vůdce určitě nejsem a nikdy nebudu, ale život si vychutnávám s radostí.

Jak prožíváš sebe sama.

...Jsi silný a žiješ koncentrovaně. Jako bys byl tím, kdo dostal od života jakési přednostní právo. Věříš si, důvěřuješ ve své síly. Tvá hrdost se ti zdá zdravá, vždyť jsi přece něco dokázal a stojíš si za tím. Ostatní lidé jsou rádi, když jsi jim nablízku. Většinou pro ně není obtížné s tebou být. Někdy ti připadá, že i tví nejlepší přátelé tě možná milují ne proto, co je v tobě, ale pro představu, kterou si o tobě utvořili. Když potom uvažuješ o životě, přemítáš, jak bys mohl v dobrém zapůsobit na ty, kteří to nemají v životě lehké a jimž se nedostává sebedůvěry...

Jsem ráda, že mou největší kamarádku jsem vždy povzbuzovala v tom, aby si víc věřila, aby o sobě tolik nepochybovala. Měla jsem velikou radost, když se postupem času z ní stal člověk, který má lepší a lepší sebevědomí. Byla to však její cesta.

Ty a ti druzí.

... Víc, než pro kohokoli jiného je pro tebe důležité vědět, že máš všechno pevně v rukou, a dát to vědět i ostatním. Jsi král, královna. Rozhoduješ, ne despoticky nebo zlostně, ale přece pevně a bez pochybností. Jak se kdo z bližních zachová k tomuto tvému nároku, rozhodne o tom, jaký k tobě bude mít vztah. Ke svým bližním přistupuješ otevřeně a s přímostí sobě vlastní. Nebojíš se ukázat, jaký jsi. Hraješ na lidi jako na hudební nástroje. Jsi pln lásky a jsi věrný. Bezdůvodně se od nikoho neodvrátíš. Tvá velkorysost vyvěrá přímo ze srdce. Kritiku neslyšíš rád. Jdeš ale po cestě, na níž se ti bezohledné kritiky dostane dost a dost. Máš sklon k tomu, očekávat od lidí mnoho, a když se tvé očekávání nenaplní, býváš zklamán...

Kritiku přijímám a hodně se nad ní zamýšlím. A když se od někoho odvrátím z důvodu, že mi ublížil, neumím otevřít své srdce znovu.

Čím trpíš.

...Trpíš-li, trpíš potají. Záleží ti na tom, aby tvé utrpení nebylo vidět, neboť to by změnilo představu, kterou si svět o tobě udělal - ty jsi přece ten, který má všechno pevně ve svých rukou. Nezralost se u tebe lépe pozná, protože žiješ veřejně. Tvé pokoření je větší, protože stojíš na scéně. Trpíš, když je urážena tvoje důstojnost, když nejsi dostatečně oceňován a uctíván. Někdy se ti takový pocit vynoří až příliš brzy - pak trpíš uraženou ješitností. Trpíš, když ti  nestačí síly a něco ti vyklouzne z rukou. Nemáš rád nemoci a stárnutí. Nejraději by si zůstal mladý a silný...

Ano, nedávám své smutky příliš najevo, ano nemám ráda nemoce. Stárnutí přijímám tak jak přichází a beru to jako neměnný stav. Nežiji nijak veřejně :o), tak snad má nezralost není tolik viditelná. Někdy si nakládám na svá bedra příliš mnoho - a pak se divím, že trpím bolestí zad.

Vyhýbej se tomu, co tě sráží.

...Může se ti stát, že se vidíš moc vysoko a myslíš si, že ty sám jsi spravedlnost. Tvou sílu sráží, když pro tebe mínění a náhledy jiných lidí nic neznamenají. Neboj se někdy se od sebe oprostit. Je lidské, že se občas vzdáváš, že děláš chyby a že někdy nevíš, jak dál. To ti na tvé pravé důstojnosti nic neubírá. Neboj se prostřednosti. Prospěje ti, a navíc je uměním. Ne vše, čeho se dotkneš, se musí proměnit ve zlato. I když jsi král...

Chyby dělám jako každý jiný, snažím se z nich si vzít ponaučení.

Když miluješ.

...Máš horoucí srdce a dovedeš milovat. Potřebuješ od svého milého odevzdání a obdiv. Doufáš, že najdeš někoho, kdo se ti cele odevzdá, bude žít jen pro tebe a bude podporovat tvé zájmy. A ty se svou živostí a vynalézavostí můžeš dát svému druhovi celoživotní pocit štěstí. Kde jsi ty, tam o něco jde. Do hlubších vztahů se pouštíš zdráhavě - vždyť jsi tak rád sám se sebou. Ale milovat znamená také umět se oprostit od sebe sama a dokázat být s druhým...

To jsem dokázala, se svým mužem jdeme ruku v ruce životem již 36 let.

Bůh na tvé cestě.

...Bůh je tvé slunce, tvůj král. Je silný, stojí po tvém boku a neopustí tě. Je to překypující plnost, jsou to paprsky, v jejichž světle rozkvétáš...

Zklamání se nevyhneš.

...Tvá zklamání jsou méně nápadná než u jiných lidí. Většinou se odehrávají vskrytu, často je dokonce nevnímáš nebo o nich nechceš vědět. Ale tím nezabráníš tomu, že přicházejí. Tvá záře ostatní oslepuje tak, že nevnímají tvou zranitelnost. A tak když trpíš a zažíváš zklamání, býváš v tom sám, neboť o tvé bídě nikdo neví...

Ano, zranitelná jsem. 

 
...pokračování příště...   

7 komentářů:

 1. Álo ve znamení Lva je naše Justýnka ♥ zatím charakteristiku moc posoudit nemůžu je ještě malá --ale jako lvice se opravdu chová - všude ji je slyšet a vidět :o)
  Měj se krásně.
  Martina

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak to vidíš Marti, už od mala je k nepřehlédnutí :o)). Ála

   Smazat
 2. Alenko, já mám jednoho lva doma :o) Jako všechny horoskopy, něco sedí absolutně a něco zase méně... Myslím, že velký rozdíl je mezi lvem a lvicí...
  Moc se mi líbí tvé háčkované tašky!
  Přeji hezký večer, Helena

  OdpovědětSmazat
 3. Helenko tak znáš Lva dobře :o)). My máme vnoučka také lvíčka a on je moje krevní skupina, moc dobře mu rozumím :o))). Tašky mne hodně baví, ale stále nemohu sehnat pevnější a silnější bavlnu, aby se z ní dobře háčkovalo. Nyní pracuji z Nely. Některé tašky jsem háčkovala i z acrylu. Měj se. Ála

  OdpovědětSmazat
 4. ahoj, ja jsem lev, takže jsem si to s chutí přečetl. něco na mně sedi a něco ne. Toho co sedi je o dost vic. díky. Pavel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdravím Lve :o). Tak jak to v horoskopech bývá, v něčem se najdeme, něco je úplně mimo, však jsme taky každý osobnost jiná. Hezký večer. Ála

   Smazat
 5. ahoj, ja jsem lev, takže jsem si to s chutí přečetl. něco na mně sedi a něco ne. Toho co sedi je o dost vic. díky. Pavel

  OdpovědětSmazat

Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali.
Vážím si toho a jsem za to ráda.
Ála